My Peers' support work

Log your Peers' support work on PC, Tablet and PhoneLogg likepersonsoppdrag på PC/Mac, nettbrett eller mobil

Likepersonslogg.no er et profesjonelt verktøy for å logge likepersonsarbeid på PC, Mac, nettbrett eller mobil. Jo flere godkjente likepersonsaktiviteter foreningen klarer å gjennomføre, jo mer driftstilskudd vil foreningen få. Ved opprettelse av en konto på likepersonslogg.no (eller lpl.no), vil vi tilpasse portalen til deres formål. Likepersonene logger inn og rapporterer aktiviteten de har utført.

Likepersonslogg (Llogg) oppfyller alle krav i forhold til GDPR (General Data Protection Regulation) som kommer (iverksettes) i mai 2018. Alle innlogginger blir logget. Likepersoner må godkjenne en Personvernserklæring (med versjonsnr. og dato). Dobbel autentisering anbefales, og vil være et valg dere kan velge.

Bestill tilgang ved å ringe 333 12 800, eller send en epost til post@likepersonslogg.no

Flere strukturer og tilgangsnivåer

Det er flere tilgangsnivåer i Likepersonslogg. De 2 vanligste tilgangene er foreningsforvalter og likeperson. Tilgang på sentralt nivå, håndterer alle likepersoner. Likepersonene logger selv sitt likepersonsarbeid. Har dere flere lokallag eller fylkeslag, kan en likepersonsleder logge inn og håndtere likepersonene lokalt.

Bygg selv det dere trenger!

Likepersonslogg er et meget fleksibelt system. Det kan enkelt tilpasses deres behov. Du kan enkelt legge inn nye felt i Likepersonslogg. Feltene du bygger vil også automatisk vises på alle rapporter, og du kan velge om de skal være obligatoriske eller ikke.

Rapportering og søknad om tilskudd

Ta ut de rapportene du trenger for innrapportering til Bufdir (Barne- ungdom og familiedirektoratet) og eventuelt andre steder hvor organisasjonen kan søke om økonomisk tilskudd. Nye krav fra Bufdir stiller langt høyere krav enn tidligere til å registrere oppdragene, og de organisasjonene som er flinke til dette vil få en økonomisk gevinst.

Bestill tilgang ved å ringe 333 12 800, eller send en epost til post@likepersonslogg.no

Our prices6990
/1. gang

Etablering!

Betales en gang pr. organisasjon

698
/mnd.

Serviceavtale pr. måned

Serviceavtalen dekker Webhotell, database og oppdateringer

10
/likep./år

Kr. 10 pr. år pr. likepersonskontoDet er ingen begrensninger! Foreningen kan ta ut ubegrenset med rapporter osv. Ved etablering/avtaleinngåelse faktureres etablering og 1. års drift. Alle priser er eks. mva.

CONTACT

Farmannsveien 48, 3125 Tønsberg
Phone: 333 12 800 - post@klopp.no

09.00 - 15.00 (all weekdays)

Contact us